ervaringsgerichte persoonlijke & professionele ontwikkeling 

Voor wie
U bent boven de 18 jaar en loopt vast in één of meerdere levensgebieden, doordat patronen zich telkens herhalen. U heeft last van angsten, spanningen of emotionele remmingen, of uw omgeving heeft terugkerende kritiek op uw gedrag. U zou dit graag willen veranderen!

Geen prater of juist wel
U bent een moeilijke prater en u wilt  uw gevoelens leren uiten. Of u bent juist heel verbaal ingesteld en gaat door te praten voorbij aan uw gevoelens. U wilt niet alleen maar praten over uw problemen maar wilt ook ervaren dat u uw gedrag kunt veranderen. Misschien heeft u eerder behandeling gehad van een therapeut en u komt door middel van gesprekken niet verder in uw proces. Bijvoorbeeld doordat u wel begrijpt wat u mag veranderen in uw gedrag, maar dat u niet weet hoe u daar vorm aan kunt geven. Dan kan Emodus uitkomst bieden, omdat zij door middel van spel en het werken met verhalen helpt uzelf uit te drukken. Door te spelen leert u uw handelingsrepertoire uit te breiden, zodat u in uw dagelijks leven beter kunt functioneren. 

Nieuwe inzichten en vaardigheden
Bij Emodus wordt u zich bewust van uw denk-, gevoels- en handelingspatronen doordat u inzicht krijgt in uw huidige manieren van omgaan met situaties. U leert verschillende "rollen" in uzelf kennen en deze op een functionele manier in te zetten. U leert hierdoor om uw oude patronen los te laten en weer de regie over uw eigen denken, handelen en voelen te krijgen. 

Klachten/thema's die Emodus behandelt:
- Onzekerheid 
- Spanningen
- Somberheid
- Terugkerende angst
- Burn-out
- Vastlopen in relaties
- Herhalende patronen in uw leven
- Wisselende stemmingen
- Emotionele geremdheid
- Moeite met herkennen van emoties
- Moeite met het uiten van emoties
- Negatief zelfbeeld
- Gebrek aan zelfacceptatie
- Assertiviteit
- Zelfpresentatie
- Sociale interactie