ervaringsgerichte persoonlijke & professionele ontwikkeling 

Ervaringen van supervisanten
Rianne, 31 jaar, HR-adviseur:
"Onlangs heb ik een supervisietraject gevolgd bij Sanne. Vanaf het begin was er klik met haar wat maakte dat ik op mijn gemak was. De sessies voelde veilig, vertrouwd en open in haar gezelschap, voorwaarden die nodig zijn om het traject tot een succes te brengen. Sanne heeft haar rol als supervisor professioneel en kundig ingevuld. Haar manier van (door)vragen en uitleggen gaf altijd andere inzichten en stof tot nadenken. Dit tezamen met haar doortastendheid maakt dat ze een goede supervisor is. Ik heb nog steeds veel profijt van de opgedane inzichten en handvatten die ik gekregen heb."

Tom, 32 jaar HR-adviseur:
"Afgelopen jaar heb ik een supervisietraject gevolgd bij Sanne. De bijeenkomsten waren stuk voor stuk boeiend en ik heb het leertraject als zeer waardevol ervaren. De supervisor begeleidt de bijeenkomsten kundig en maakt gevoelens en denkwijzen bespreekbaar in een interactieve en open setting. De supervisor blijft kritische vragen stellen waardoor je echt nadenkt over een bepaald leerdoel/blijvend patroon dat je belemmert in je functioneren zowel in beroepsmatige zin als mogelijk ook privé. Mijn grote winst is dat ik nu bepaalde situaties herken (op basis van mijn leerdoel) en mijn eigen handelen (h)erken en er ook echt iets mee doe. In het verleden heb ik dat vaak bewust genegeerd. Zowel op het vlak van beroepsmatig handelen als privé heb ik er tot op de dag van vandaag erg veel profijt van!"

Vrouw 34 jaar:
"Sanne, wat ben ik ontzettend blij en dankbaar voor het afgelopen jaar. Je hebt me geholpen bij het inzien van mijn eigen handelen en het vertrouwen terug te krijgen in mijn gevoel. Maar bovenal het gevoel terug te krijgen van: Het mogen zijn wie ik ben!

Karin 50 jaar:
"Naast dat ik veel aan de supervisie heb gehad, ging ik altijd met plezier naar onze afspraken. De gesprekken met Sanne kenmerkten zich door veiligheid en respect. Dit maakte dat ik me gemakkelijk kwetsbaar kon opstellen. Na een afspraak kon ik weer verder met de nieuwe inzichten die ik gekregen had. Niet altijd gemakkelijk maar heel erg leerzaam!"

Ervaringen van cliënten
Twan, 44 jaar:
"Met (te) veel vraagtekens kwam ik bij je op de praktijk. Vraagtekens die gedurende mijn leven zijn blijven hangen. Vraagtekens waar ik niks mee deed of weggestopt had. Maar ook vraagtekens die ik de laatste jaren tegen kwam. Met ontzettend veel vertrouwen en respect, humor en de juiste vraagstelling kwamen we tot antwoorden waar ik heel veel aan heb. Ik wil je dan ook echt waanzinnig bedanken voor deze inzichten en verhelderingen die we samen ontdekt hebben. Ik benader de vraagtekens nu veel makkelijker, maar belangrijker ik snap ze en ze mogen er zijn. Ontzettend bedankt Sanne!!"

Vrouw, 43 jaar:
"Tijdens mijn burn-out eind 2016 en 2017 ben ik op advies van mijn psychotherapeute doorverwezen naar Sanne. Mijn eerste ingeving bij dramatherapie was: dit is niet echt iets voor mij! Ik ben zelf nogal introvert en het beeld wat ik bij dramatherapie had was klassiek: om heel uitbundig te zijn of een rollenspel uit te voeren. Volgens mijn psychotherapeute kon ik praten al heel goed maar praktijksituaties oefenen in een veilige omgeving zou mij verder helpen. En inderdaad.
Sanne voelde heel erg goed aan waar bij mij de knelpunten zaten/zitten. Ik heb Sanne ervaren als een open en enthousiast persoon met de nodige humor in de therapie, wat ik zelf als zeer prettig heb ervaren. Tijdens de therapie komen er verschillende elementen/ opdrachtjes aan bod en alles in het juiste tempo en diepgang. Ik vond de therapie voor mij zeer effectief omdat ik kon oefenen in een veilige omgeving met situaties waar ik in het dagelijks leven tegen aanloop. Samen met Sanne keken we wat er allemaal voor een mogelijkheden waren voor bepaalde problemen. Ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik de dramatherapiesessies gevolgd heb. Ze zijn zeer waardevol en ik heb hier dagelijks nog profijt van".

Irene, 25 jaar:
"Ik heb voor ik bij Sanne terecht kwam verschillende andere therapieën gevolgd, waaronder creatieve therapie. Dit hielp voor mij in zekere zin, dat ik mijn gevoelens goed kon uiten door middel van tekenen en kunst, maar ik bleef er in veel situaties tegen aanlopen dat ik mijn gevoel niet kon verwoorden in een gesprek. Ik had vaak sterk het idee van ‘ik heb wel woorden leren zeggen, maar praten lukt me niet’. Nadat mijn contract bij mij vorige werkgever niet verlengd werd, heb ik er heel bewust voor gekozen om in therapie te gaan om mijn problemen aan te pakken. In eerste instantie zat ik meer in de richting van theater te denken, maar dat was voor mij een te grote sprong in het diepe en zo kwam ik uiteindelijk bij dramatherapie terecht. Puur op gevoel heb ik gekozen voor Emodus. De gesprekken en rollenspellen die ik met Sanne had leerde mij dat er al heel veel dingen wel zaten, maar dat ik ze niet de ruimte gaf om tot uiting te komen. Dat niet elk gesprek diepzinnig hoeft te zijn, maar dat mensen het al heel erg leuk vinden als ik dingen vertel. Ik leerde dat ik mijn fantasie ook in het dagelijkse leven kan toepassen en niet alleen op papier als een tekening. Door de therapie is er veel veranderd in mijn manier van doen, daarnaast heb ik mijn eigen tempo ontdekt van nieuwe stappen zetten en mijn grenzen daaraan en heb leren accepteren dat dat tempo goed is".

Desiree, 44 jaar: 
"Begin 2015 werd  ik geconfronteerd met burn-out klachten. Ik realiseerde mij dat dit te maken had met hoe ik gevormd ben en in het leven sta. Omdat ik van deze fase in mijn leven wilde leren, heb ik besloten om geschikte therapie te gaan volgen. Omdat ik graag praktisch bezig ben heb ik gekozen voor dramatherapie. Zo kwam ik bij Sanne uit. Ik voelde meteen een klik met haar. Zij heeft mij bewust gemaakt van de rollen die ik in situaties, zoals in mijn werk, inneem. Ik leerde mijzelf kennen en herkennen in de rol die ik ben, de rol die mij in de weg staat, de rol die mij aangeeft dat ik over mijn grenzen ben gegaan. Ook heb ik de rol ervaren  die ik wil zijn en de rol die mij hierbij kan helpen. Dit was een geweldige eye- opener. Ik was heel verrast dat ik mij in de rollen ook zo kon voelen. Zo kregen alle rollen van mij ook een plaats en heb ik een symbolisch voorwerp en een naam  aan iedere rol gekoppeld. Op deze manier werd het voor mij heel levendig en toepasbaar. De gesprekken met Sanne waren heel prettig. Ze liet mij mijn eigen inzichten ontdekken. Door dramatherapie heb ik geleerd mijn grenzen duidelijk aan te geven en te kiezen vanuit mijzelf"

Rob, 64 jaar:
"Ontwricht door pijn, beperking, verdriet en boosheid, dat was mijn dagelijks leven. Het werd zelfs sterker nadat ik de processen rondom de medische misser aan mijn hand had gewonnen. Alles en iedereen moest het ontgelden maar vooral mijn directe omgeving.
Gesprekken met mijn psycholoog gaven verlichting, maar het kon mijn verdriet en boosheid niet voldoende temmen. Hij verwees mij naar dramatherapie, zou goed voor mij zijn. De keuze viel op Emodus, puur gevoelsmatig. Gesprekken en rollenspel maakten niet alleen veel los, het bracht mij weer terug bij mijzelf. Kernwoorden kwamen op het whiteboard, foto’s van gemaakt om opnieuw te ervaren. Opeens werd ik, tijdens een telefonisch rollenspel, gesteund door Sanne. Deze steun gaf een ommekeer t.a.v. mijn verdriet en boosheid. Door haar steun bleek mijn verdriet en boosheid terecht en kon ik het een plaats geven. Ik geniet weer van dingen en ben vooral rustiger geworden".