ervaringsgerichte persoonlijke & professionele ontwikkeling 

Wat is dramatherapie?
Dramatherapie is een vorm van therapie waarbij door middel van dramatische expressie problemen uit het dagelijks leven worden behandeld. De behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en/of handelen zodat uw klachten verdwijnen, verminderen of dat u leert omgaan met uw klachten. Het vooraf vaststellen van concrete doelen kan u helpen richting te geven aan uw therapieproces. Dramatherapie kan zowel individueel, in een groep, met partner of andere gezinsrelaties gevolgd worden.

Theaterwerkvormen
Drama- en theatervormen worden doelgericht ingezet. Hierdoor worden processen van verandering, ontwikkeling, verwerking en/of acceptatie in gang gezet. Uniek binnen dramatherapie is dat de therapeut zichzelf kan inzetten als rolfiguur of als tegenspeler. De dramatherapeut kan rollen vervullen die u nodig hebt om uw thema’s te onderzoeken of gedrag uit te proberen. De dramatherapeut kan ook optreden als spelleider en helpt u diverse rollen te spelen.

Verschillende posities
In dramatherapie kan zowel door u als door de therapeut de positie van auteur, acteur, regisseur en toeschouwer worden ingenomen. Door de mogelijkheid van positiewisseling wordt u in staat gesteld zich steeds op een andere wijze te verhouden tot de spelsituatie. Zo kunt u uw relatie tot uzelf en uw omgeving onderzoeken en ermee experimenteren. 

Samenvattend kan de dramatherapeut naast verbale interventies gebruik maken van interventies in drama waarbij u, de eventuele groepsleden, de therapeut zelf en de dramatische werkvormen in verschillende contexten kunnen worden geplaatst.

  

Bron:www.nvdramatherapie.nl