ervaringsgerichte supervisie 

Wat is Emodus?
Emodus is een praktijk voor ervaringsgerichte supervisie en biedt de mogelijkheid tot professionele ontwikkeling voor mensen met een mensgericht beroep. 
Emodus onderscheidt zich van andere soorten supervisie praktijken doordat leervragen worden behandeld door meer dan praten alleen; dit komt voornamelijk tot uiting in de werkrelatie met de supervisor. Die zal de interactie tussen zichzelf en supervisant als instrument inbrengen. 
Tijdens de zittingen onderzoekt de supervisor de kracht en kwetsbaarheid van de beroepsbeoefenaar die zich met een leervraag aanmeldt. Dit gebeurt op een concrete en soms ook confronterende wijze. Het geeft de supervisant inzicht in wie hij is en hoe hij zich daarmee binnen zijn werkomgeving kan bewegen. De supervisant kan, door opgedane inzichten middels reflectie, beter handelen tijdens interacties met anderen en situaties om hen heen binnen zijn beroepsrol. 
Ervaringsgerichte supervisie maakt gebruik van technieken uit Gestalt. 

De naam Emodus
Emodus is een samenvoeging van emotie (gevoel) en modus (manier/toestand). Daarnaast staat de letter E in het Latijn voor "ex", dat betekent "uit". Emodus betekent daarom ook: uit de modus, het komen uit de toestand die een blokkade oplevert in de beroepsrol.